Prelegenci / Speakers

WYBIERZ SESJĘ / CHOOSE A SESSION

 

WZORNICTWO: polityka rozwoju kierunku w Polsce
(prelegenci według kolejności wystąpień)

Rozwój szkół projektowych jest związany z wieloma czynnikami zewnętrznymi, jak: polityka władz – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, strategia Unii Europejskiej promująca innowacyjność, systemy parametryzacji i akredytacji kierunków projektowych, prawne możliwości współpracy szkół z przemysłem. Sesja WZORNICTWO: polityka rozwoju kierunku w Polsce pozwoli zobaczyć działalność szkół projektowych z różnej perspektywy – władz, stowarzyszeń projektantów czy instytucji promujących wzornictwo.

DESIGN: development policy in Poland

Development of design schools is linked to many external factors, notably, policy of the authorities: the Ministry of Culture and National Heritage and the Ministry of Science and Higher Education, the strategy of European Union promoting innovation, systems of standardisation and accreditation of design courses, and legal options for cooperation of design schools with industry. The session on DESIGN: Development Policy in Poland will give insight into the operation of design schools from various perspectives: these of the authorities, design associations, and institutions promoting design included.

monika_smolendr Monika Smoleń
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Menedżer kultury, wykładowca akademicki. Absolwentka geografii społeczno-ekonomicznej i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Przemysły kultury  wpływ na rozwój miast) i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie zarządzanie. W czasie studiów doktoranckich stypendystka Ministra Edukacji, Kultury i Nauki Królestwa Niderlandów na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Od 1998 do 2007 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Spraw Publicznych UJ.  Współautor Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, autor licznych artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu zarządzania kulturą i finansowania kultury ze środków europejskich .

W latach 20032004 kierownik zespołu ds. funduszy strukturalnych i strategii kultury w Narodowym Centrum Kultury oraz pełnomocnik Ministra Kultury ds. Narodowych Programów Kultury. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najpierw jako Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządami, potem Departamentu Strategii Kultury, Spraw Europejskich i Funduszy Europejskich.  Od lutego 2008 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialna za fundusze europejskie,  współpracę międzynarodową, promocję kultury polskiej za granicą, szkolnictwo artystyczne i edukację kulturalną.

 

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek opiniodawczo-doradczej Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury VIII kadencji (w latach 20142016). Członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Nagroda Kisiela.

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ukończył studia na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995 r. W pracy naukowej zajmuje się inżynierią materiałową, opisywaniem struktury i modelowaniem właściwości materiałów, badaniami nad nanomateriałami, kwestią degradacji materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Od 1993 do 1999 r. zajmował stanowisko prorektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej tej uczelni. Od 2000 do 2005 r. był zastępcą przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, a następnie Rady Nauki, w której stał na czele Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. Od listopada 2005 r. do grudnia 2007 r.zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uprzednio Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki). W 2009 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej, w 2012 r. Politechniki Śląskiej.

 

prof. dr hab. Antoni Porczak
Wydział Intermediów ASP w Krakowie

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Profesor zwyczajny, kierownik i Założyciel Pracowni Działań Medialnych „PDM” Wydziału Rzeźby (1993). w PDM studiowały również dziesiątki cudzoziemców z: Anglii, Austrii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Italii, Kanady, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, USA. Współtwórca Kierunku, oraz Wydziału Intermediów w ASP Kraków. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Estetycznego (jest V prezesem jego zarządu).

Brał udział w ponad 120 wystawach zbiorowych (około 40 za granicą) m.in. XLIII Biennale Weneckim w 1988 r. Uprawia: rzeźbę, rysunek, akcje, formy wielomedialne, instalacje.

Jest autorem:

- rzeźb (plenerowych) w przestrzeni publicznej dla miast polskich jak: Rzeszów, Krosno, Tychy, Stary Sącz, jak też kilku ośrodkach plenerowych jak: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a także podobnych w Niemczech i Francji,
- rzeźb kameralnych i wystawowych, setek rysunków, kilkunastu instalacji /w tym wideo instalacji,
- kilkudziesięciu artykułów w książkach i czasopismach naukowych dotyczących sztuki interaktywnych mediów oraz edukacji artystycznej,

Był kuratorem wystaw sztuki mediów w Galerii Miejskiej BUNKIER SZTUKI w Krakowie. Uczestnik wielu sympozjów sztuki, w kraju i za granicą.
Jest członkiem KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

prof. dr hab. Jerzy Ginalski
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Urodzony 10.12.1932 w Warszawie. Wykształcenie: 1956 AGH, Wydział Metalurgii, mgr inż.; 1970 Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Studium Podyplomowe Projektowania Form Przemysłowych, projektant.

Stopnie i tytuły: 1974 doktor nauk technicznych PK, Wydział Architektury.; 1984 kwal. II st., ASP Wydział Form Przemysłowych; 1997 ASP WFP, profesor zwyczajny.

Wybrane projekty: 1973 autobus miejski Autosan H10-11; 196876 aparatura hydro-meteorologiczna i laboratoryjna, komory klimatyczne, inkubator kliniczny; 1979 samochód 126np; 1981 samochód 1000; 1989 kabina samochodów ciężarowych Star.

Projekty badawcze: 1986 ocena jakości wzorniczej; 1991-95 zarządzanie rozwojem nowego produktu (TEMPUS JEP-20175 – koord.); 200103 Humantec (w 5 Prog.Ram. KE – koord.); 2007-12 design management (IWP).

Publikacje: 1993 Wzornicza ocena jakości (rozdz. w monografii „Na miarę człowieka – ergonomia a wzornictwo”); 1994 Rozwój nowego produktu; 2010 Design management – zarządzanie wzornictwem (monografia – red. nauk.); 2011 Design Management (jęz. ang. – red. nauk.); artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych.

Członkostwo: SPFP (b.v-prezes ZG); ZPAP (b.czł. prezydium ZG); b. czł. Komitetu Ergonomii PAN; b. czł. i sekr. nauk. Komisji Ergonomicznej O/PAN; czł. rad naukowych: MIWiOWI UJ, IWP Warszawa, PPNT Gdańsk; b .czł. kol. red. Projektowanie i systemy (PAN).

Nagrody: 2 nagrody zesp. II st. MNSWiT za prace badawcze, 1 nagroda ind. III st. MKiS za działalność projektową i dydaktyczną.
Promotor 4 doktoratów; recenzent w 15 przewodach doktorskich, 11 – habilitacyjnych i 16 w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
5 patentów, 6 wzorów użytkowych, 3 wzory zdobnicze
Odznaczenia: 1984 Złoty Krzyż Zasługi; 2003 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2003  Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2010 Srebrny Medal Gloria Artis.

 

prof. dr hab. Michał Stefanowski
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie

Wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (w latach 20012010 Prezes), Członek Zarządu Bureau of European Design Associations, Prof. dr hab., Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.

Projektant produktów, małej architektury, opakowań, systemów informacji i komunikacji wizualnej. Obecnie w zespole projektowym INNO+NPD. M.in. współautor projektów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, Systemu Informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Zamku Królewskiego w Warszawie, oraz  wnętrz i elementów wyposażenia siedziby AGORA S.A., wraz z INNO+NPD zwycięzca konkursu na opracowanie koncepcji identyfikacji wizualnej dla Narodowego Banku Polskiego. Autor artykułów o wzornictwie, kurator wystaw, juror konkursów.

 

prof. dr hab. Marek Adamczewski
Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku

Urodzony w roku 1949, mieszka w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem produktu, design management i dydaktyką.

Blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów. Zwykle są to kompleksowe opracowania wzornicze (funkcja, struktura przedmiotu, forma, opakowania, materiały informacyjne).  Szczególnie skomplikowanymi strukturami, które projektuje od wielu lat są pojazdy szynowe. Najczęściej pracuje w interdyscyplinarnych zespołach, zwykle kierowanych przez niego. Od 2003 prowadzi pracownię projektową maradDesign.

Designer Roku 2006 (tytuł przyznany multidyscyplinarnemu zespołowi przez Dyrektora IWP w Warszawie). Kierownik Katedry i Pracowni Projektowania Produktu ASP w Gdańsku. Wykładowca Studium Podyplomowego Design Management (SGH/IWP Warszawa).

Kurator i projektant wielu wystaw, członek jury wielu konkursów wzorniczych.

 

dr hab. Mariusz Włodarczyk prof. ASP w Łodzi
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi

Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w latach 2008–2012 Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz.

Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

Projektant wzornictwa przemysłowego – od 1996 współtworzy Autorskie Studio Projektowe Chróścielewski Włodarczyk. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów produktów obecnych na rynku, do których należą: przyczepy samochodowe, kempingi, autocampy, maszyny do produkcji PET, agregaty spawalnicze, maszyny do obsługi klimatyzacji, sprzęt AGD, maszyny do szycia, lodówki, termalna odzież sportowa i wiele innych. Projekty te zostały opracowane dla firm krajowych i zagranicznych, takich jak: Amica, Behr, Cersanit, Niewiadów, Zelmer, Steca, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Wzornictwa, Polski Związek Karate Tradycyjnego. Jest także autorem licznych realizacji z dziedziny architektury wnętrz.

POZA PRODUKTEM: nowe idee designu
(prelegenci według kolejności wystąpień)

Współczesny design coraz częściej nie koncentruje się na projektowaniu produktów, włączając się w dyskusję dotyczącą dalszych perspektyw wykorzystania zasobów naturalnych, rozwiązywania problemów społecznych, zarządzania informacją i komunikacją między ludźmi.  Tradycyjne podziały na projektantów wzornictwa, grafiki, mody, architektury wnętrz często zacierają się, a studenci podejmują tematy o charakterze interdyscyplinarnym. Sesja POZA PRODUKTEM poświęcona będzie projektom, które wprowadzają do kształcenia w zakresie wzornictwa nowe idee odpowiadające na wyzwania XXI wieku.

BEYOND THE PRODUCT: new ideas in design

Contemporary design ever more often does not focus on designing products, joining the discussion of the further prospects for using natural resources, solving civic and social problems, and managing information and interpersonal communication. The traditional divisions into industrial design, visual communication, fashion, and interior design frequently blur, and the students embark on interdisciplinary subjects. The Beyond the Product: New Ideas in Design Session will be devoted to projects and designs that introduce the ideas answering the 21st-century challenges in design education.

Christian Guellerin
Executive Director of L’École de design Nantes Atlantique
President of France Design Education
Honorary President of the International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media

Christian Guellerin was born on August 9, 1961 in France. After an MBA at the IUA of San Francisco, he started working in 1985 in the United States as Assistant to the Senior Vice President of the FGS Group in New York (United States). He joined the Chamber of Commerce and Industry of Nantes (France) in 1987 at the Institute of Commercial Practice. During this time, he presided the “Business and Trade Schools” network from 1993 to 1994. He has been the Executive Director of L’École de design Nantes Atlantique since 1997.

Alongside this function, Christian Guellerin has regularly taught courses and given academic lectures. He taught public accounting from 1987 to 1994 at the University of Paris VIII, and financial analysis from 1995 to 1998 at Paris Dauphine University. He also taught courses in management and motivation from 2003 to 2005 at the Catholic University of Angers.

Christian Guellerin was a consultant for various institutions between 2003 and 2011. He worked as an expert for the European Union to create a design centre in Gaziantep (Turkey) in 2003. In 2005, he worked as an expert for the CREPUQ (Conference of Rectors and Principals of Quebec Universities) to set up a master’s programme in design for Laval University (Montreal, Canada). He was also a member of the jury for the Design Eleven contest, which was launched in 2010 by the (EESC) to prepare the „European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity.”

Christian Guellerin was President of Cumulus, the International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media from 2007 to 2013. Under the presidency of Christian Guellerin, Cumulus has achieved significant growth, going from 80 to 178 members, particularly in countries outside Europe. During his mandate, Christian Guellerin signed in 2008 in Japan the „Kyoto Design Declaration” which reflects the new responsibilities of designers towards the challenges of sustainable development. He was re-elected in 2010 for a second term, which ended in 2013, he is now Honorary President.

Since 1997, Christian Guellerin has been the Executive Director of L’École de design Nantes Atlantique, a private institution for higher education in design which was founded in 1988. Supported by the Chamber of Commerce and Industry of Nantes and Saint-Nazaire, the school has campuses in Nantes (France), Shanghai (China) and Bangalore (India). The institution has developed significantly under his leadership, striving towards the professionalization of design studies and establishing relationships with businesses.

Christian Guellerin has written numerous articles about design and education. Christian Guellerin is also the Honorary Consul of Estonia in France.

 

Raimo Nikkanen
Tenure Full Professor in Collaborative and Industrial Design Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Raimo Nikkanen is a Tenure Full Professor in Collaborative and Industrial Design programme at Aalto University School of Arts, Design and Architecture. He has been leading professor in Industrial design education last 25 years in Finland. He is also an entrepreneur and design consultant; owner of design studio Ergoplan Ltd. est. 1982.

He studied Industrial design at undergraduate level in Finland and did his Master of Science Degree on Ergonomics at Loughborough University of Technology in England 1975. He acted half a decade as part time university teacher in industrial design, research methodology and ergonomics at Taik/UIAH and was a research fellow for Academy of Finland 1980–81. He made eminent consultant career as designer and ergonomist in Finnish B to B industry during 1980s and returned back to academic world as professor of Industrial Design 1990. Under his leadership Industrial design education has expanded from single product design to a strategic partnership profession widely in business, industry and society. He has envisioned through multidisciplinary master education like IDBM, International Design Business Management, upcoming new Aalto University 2000 and he has been a motivated member of Academic and Tenure Track committees of the university during last four years. He was also the President of ORNAMO, Association of Finnish Professional Designers 1997–2000

He has been a catalyst for international progress and succeeds at Aalto University School of Arts, Design and Architecture. He was founding member of Cumulus which started 1990 as an Erasmus network with six European design institutions and is now established International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media with 211 member institutions from 48 countries. Nikkanen was also founding partner of MEDes- network. Master of European Design network is based on deep understanding of design profession through two separate full exchange years between seven European partner institutions. Nikkanen has been on leading position on both organizations over 20 years.

Throughout his academic career he has worked in several governmental committees in Finland and been external international academic expert and evaluator in assessing professor positions, doctoral and master thesis as well as entire curricula of educational institutions. His knowledge of design education worldwide is significant; he has visited and lectured far over 130 institutions during last 25 years.

He has been honored; Design Fellowship of the Finnish State 1973, Honorable position of Designer of the Year 1993, Knighthood, First Class, of the Order of the White Rose of Finland 1998 and “Estlander Medal in Silver” 2012.

 

Michael Lye
Senior Critic and NASA Coordinator at the Rhode Island School of Design, Providence, USA

Michael Lye is a designer and educator specializing in human-centered design with an emphasis on design research and creativity in complex, highly constrained domains. He is currently Senior Critic and NASA Coordinator at the Rhode Island School of Design where he teaches “Design for Extreme Environments”, using the unique constraints of extreme environments as a foundation for design pedagogy. This course allows engineers, scientists and designers from NASA to collaborate with students to develop innovative concepts for future life in space, while challenging students to reconsider earthly assumptions.

As a designer, Michael finds creative solutions to problems in healthcare, mobility and our everyday lives while working with startups, corporations and researchers. He was lead designer for the Universal Kitchen Project, an award winning re-examination of the kitchen environment with the goal of meeting real needs for the widest range of people. While directing the Nursing Home of the Future, he developed a platform to better understand elders’ experiences, and engage those elders in an effort to directly drive improvements in their daily lives. Along with his degree in Industrial Design, he studied physics at The Johns Hopkins University, and builds things whenever he can.

 

Yadira Ornelas
Dean of Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM),
Mexico,
Design Research Director of Idea Couture Latin America

Yadira Ornelas is a Dean of Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM) a university in the city of Monterrey, Mexico focused on design and architecture. CEDIM has been recognized as an Innovative Learning Environment by the OCDE (The Organisation for Economic Co-operation and Development) and this year was awarded the Best Design University in Mexico recognition.

Yadira holds a Bachelor Degree in Graphic Design from the University of Texas (USA), a Master Degree in Information Architecture from Universidad de las Americas (Mexico) and is currently a Ph.D. candidate at the Institute of Design  Illinois Institute of Technology in Chicago, USA. As part of her doctoral dissertation in process, Yadira developed a user centered research method called Cultural Artifacts. Her method has been included in Vijay Kumar’s book 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in your Organization.

International speaker in topics related to design, innovation, research methods and design education; in recent years Yadira has delivered conferences and workshops around the globe in places such as Mexico, USA, Argentina, England, Hong Kong, South Korea and the Netherlands.

An expert in design research methodology and with more than fifteen years of experience in design education and practice, Yadira has successfully led innovation projects for international enterprises in the financial, healthcare and food categories such as Procter and Gamble, General Electric, Anheuser-Busch, LG, Chicago Hispanic Health Coalition and Paso del Norte Health Foundation among others.

Before her post as Dean of CEDIM, Yadira was adjunct professor in the Master in Design Degree program at the Institute of Design in Chicago for two years. Previous to that she was full time professor and design academy coordinator at the Universidad Autonoma de Ciudad Juarez in Mexico. Furthermore, she has been guest professor in Universidad de Guadalajara (Mexico), Universidad de Palermo (Argentina) and University of Texas (USA). Due to her academic credentials and industry experience, Yadira is also peer reviewer and founding member at the Mexican Council for the Accreditation of Design Programs (COMAPROD), an organization in charge of overseeing the development and quality of design programs in public and private universities across Mexico.

Çağlar Okur
Full time Assistant Professor in Department of Graphic Design in Anadolu University, Eskisehir, Turkey

Çağlar Okur is an award-winning graphic designer and a PhD. educator with extensive experience, skills and works at Anadolu University in Eskisehir, Turkey. He studied graphic design at undergraduate level in Bilkent University, Faculty of Arts and Architecture in Turkey 2000. He did his Master of Arts Degree on graphic design at Anadolu University in 2003. Çağlar Okur has his PhD in graphic design from Anadolu University in 2009. He is still acting as a full time assistant professor in graphic design methodology at Anadolu University Faculty of Fine Arts. Throughout his academic career he has been an academic expert and evaluator in assessing Master of Arts dissertations. During his career he has visited, lectured and attended to workshops in several universities all over the world such as, Rochester Institution of Technology, New York, USA and Visual Communication Institute HGK, Basel, Switzerland. Çağlar Okur has written numerous articles about graphic design methodologies and education.

WZORNICTWO W KRAKOWSKIEJ ASP: 50 lat – atut czy balast?
(prelegenci w kolejności wystąpień)

Krakowski Wydział Form Przemysłowych, najstarszy w Polsce wydział kształcący projektantów, powstał 50 lat temu. To w latach 60. prof. Andrzej Pawłowski wraz ze współpracownikami tworzyli pionierski w Polsce program. Od tego czasu zmieniło się w naszym kraju prawie wszystko – ustrój polityczny, warunki ekonomiczne, technologie, relacje społeczne. Mimo to, wiele z idei początkowych pozostaje ciągle aktualna. Z drugiej strony nadmierne przywiązanie do tradycji bywa czasem ciężarem. Sesja WZORNICTWO W KRAKOWSKIEJ ASP nie ma na celu tworzenia jubileuszowej laurki lecz konfrontację przeszłości z teraźniejszością, stawianie pytań, które dotyczą nie tylko szkoły krakowskiej lecz współczesnych i przyszłych sposobów kształcenia projektantów.

DESIGN AT THE ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKÓW: 50 years – asset or burden?

The Industrial Design Faculty in Kraków, Poland’s oldest to provide education to designers, was established 50 years ago. It was in the 1960s when Professor Andrzej Pawłowski and his team developed a pioneer programme. Nearly everything has changed in Poland since then: the political system, economic conditions, technologies, and relationships within the society. Nevertheless, many of the original ideas remain valid. On the other hand, excessive attachment to tradition may be a burden. The Design at the Academy of Fine Arts in Kraków does not aim at paying jubilee homages but at a confrontation of the past with the present, and asking questions that concern not only the Kraków school but also contemporary and future ways of teaching designers.

prof. David Crowley
Royal College of Art in London

Professor David Crowley runs the Critical Writing in Art & Design MA at the Royal College of Art in London. He is the author of various books, most recently Pleasures in Socialism: Leisure and Luxury in the Eastern Bloc (with Susan Reid, 2010).

He writes regularly for the art and design press. Crowley also curates exhibitions (including Cold War Modern at the Victoria and Albert Museum in 2008–9; and Sounding the Body Electric. Experimental Art and Music in Eastern Europe at Muzeum Sztuki, Łódź, 2012 and Calvert 22, London, 2013). He studied at the Kraków Academy of Fine Art in the late 1980s.

 

prof. Wojciech Wybieralski
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie

Prof. Wojciech Wybieralski urodził się 13 listopada 1942 r. w Warszawie. Studia w ASP w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz w Katedrze Wzornictwa

w latach 19611967 .Praktyka projektowa w Kopenhadze w firmie Peter Hvidt & Orla Molgard Nielsen w roku 1968. W latach 19691970 studia podyplomowe w zakresie wzornictwa na Kansas University, Kansas, USA. Doktorat z wzornictwa r. 1970, habilitacja w r. 1975, profesor tytularny od roku 1993. Obecnie (od roku 1968) jest zatrudniony na ASP w Warszawie na Wydziale Wzornictwa oraz w latach 2003- 20113 w ASP w Łodzi na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz w zakresie projektowania produktu.

Doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 40 lat praktyki projektowej głównie we wzornictwie dla szeroko rozumianego przemysłu maszyn i urządzeń, artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku oraz również ponad  40 lat dydaktyki projektowania. W trakcie pracy w różnych zespołach projektowych dla różnych firm uczestniczył w opracowywaniu ponad 300 projektów lub ich grup (linii produktów). Główne opracowania to: sprzęt fotooptyczny powszechnego użytku marki Krokus PZO (19701989),urządzenia medyczne dla wielu firm np. Farum Warszawa, Temed Zabrze, współpraca z prof. C. Nawrotem w projektach dla przemysłu motoryzacyjnego, między innymi samochody Bosto, Ogar, produkty gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych dla Firmy LAMELA s.a.  (19892002). Zajmuje się wiedzą o projektowaniu w aspekcie metodologicznym i estetycznym jak również studiami nad historią wzornictwa polskiego. Od roku 1970 członek (19822002 prezes) Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (SPFP) w Polsce.

 

prof. ASP, dr hab. Janusz Krupiński
Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki ASP w Krakowie

ASP w Krakowie, WFP: „Podstawy doboru kryteriów oceny w projektowaniu struktur użytkowych” (mgr, 1980, promotor prof. A. Pawłowski; 1980); wykłady: metodyka projektowania (198187), filozofia designu (19892009), estetyka designu (19892007), seminarium magisterskie (2009), teoria sztuki (2007);

Międzywydziałowa Katedra Teorii i Historii Sztuki ASP, wykłady: teoria sztuki (19851987; 1989), seminaria magisterskie (1989), metodologia badań naukowych (studia doktoranckie, 2009). profesor ASP od 1997 roku.

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii: „Wartości estetyczne a wzornictwo przemysłowe” (mgr, 1981), „Piękno w strukturze aksjotycznej przedmiotu” (dr, 1985, promotor prof. dr hab. M. Gołaszewska), „Z-wiednie. Ontologiczne podstawy sztuki projektowania” (dr hab., 1995).

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Filozofii i Socjologii, kierownik Katedry Estetyki; wykłady: estetyka, filozofia sztuki, seminaria dyplomowe i doktorskie, od 2002, profesor UP.

 

dr hab. Andrzej Szczerski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2001 roku wykłada także na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Wykładał na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii (2004). Prezes Sekcji Polskiej AICA, członek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Autor książek „Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900” (Kraków 2002) i „Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 19181939” (Łódź 2010). Kurator wystawy „Modernizacje 19181939. Czas przyszły dokonany” w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010 roku, współautor wystaw „Śladami prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku” w Muzeum Pałac w Wilanowie w 2006 roku, „Symbolism in Poland and Britain” w Tate Britain w Londynie w 2009 roku i „The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland” w Centre for Fine Arts BOZAR w Brukseli w 2011 roku.

 

mgr Krzysztof Laidler
pracownia projektowa DES, Kraków

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w roku 1962 i Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1965. Dyplom pod kierunkiem prof. Zbigniewa Chudzikiewicza i staż zawodowy w latach 19651966.

W latach 19661989 kierownik Pracowni Ergonomii i Wzornictwa Przemysłowego Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Wykonał w zespole kilkanaście prac projektowo-badawczych, jest autorem kilku zastrzeżonych wzorów użytkowych. Współpracował z Wydziałem Form Przemysłowych ASP w Krakowie, uczestnicząc w badaniach i projektowaniu ergonomicznym środków produkcji. Brał udział w wielu konferencjach tematycznych, między innymi kongresie ICSID w Moskwie i konferencji RWPG w Budapeszcie. Autor (wspólnie z Z. Chudzikiewiczem, A. Józefikiem i S. Solikiem) dwukrotnie wznawianej książki „Projektowanie form przemysłowych obrabiarek i narzędzi”, WEMA 1972.

Od 1965 roku członek Sekcji Wzornictwa Przemysłowego Związku Polskich Artystów Pla-styków, gdzie pełnił kolejno funkcje przewodniczącego Sekcji Wzornictwa Okręgu Krakowskiego (19741975), członka Rady Artystycznej Sekcji Wzornictwa Przemysłowego przy Zarządzie Głównym ZPAP (1971-1980) oraz pełnomocnika Rady Artystycznej Sekcji Wzornictwa Przemysłowego do spraw praktyki zawodowej. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (19671992). Od 1974 roku rzeczoznawca dzieł sztuki współczesnej w zakresie wzornictwa.

Wraz z Andrzejem Dymkiem wykonywał prace na zlecenie przemysłu, głównie z zakresu wzornictwa środków produkcji. W dorobku ma ponad 140 projektów, w tym około 50 realizacji. Z początkiem lat 90. założył pracownię projektową „DES” działającą do chwili obecnej. W ramach pracowni współpracowały czasowo wybitne postacie jak: projektanci wzornictwa Andrzej Dymek, Janusz Konaszewski, fizjolog pracy prof. Andrzej Ogiński, psycholog pracy Halszka Ogińska, inżynier mechanik Wit Woda, modelarze Bronisław Giermala, Zbigniew Klinowski, inżynier mechanik Marek Nowak, grafik komputerowy Andrzej Nowak i inni.
Prace zespołu, prezentowane na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz pokazach targowych w kraju i zagranicą, zdobyły wiele nagród i wyróżnień.

 

dr Janusz Konaszewski
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie,
Inżynieria Wzornictwa Politechniki Krakowskiej
Profesor nz. Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a następnie Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, który ukończył w roku 1971. W latach 70-tych pracował w Podyplomowym Studium Form Przemysłowych Politechniki Krakowskiej, w Instytucie Obróbki Skrawaniem oraz jako niezależny projektant. W 1981 roku został rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Od grudnia 1981 przebywał w Szwajcarii, gdzie w latach 19821988 kierował działem Wzornictwa i Ergonomii w koncernie maszynowym Sulzer-Ruti AG w Winterthurze. W latach 19881998 był współwłaścicielem szwajcarsko-niemieckiej agencji projektowej Meyer-Hayoz Design Engineering AG z biurami w Winterthurze i Konstancji a od roku 1998 jako JK Design współpracował z konsorcjum projektowym Process AG w Lucernie. Jako projektant i członek Zarządu współtworzył Muzeum Polskie w Rapperswilu.

Od początku lat 90. realizuje projekty dla firm w Polsce, a od 2004 roku mieszka w Krakowie. Uczestniczy jako ekspert w działalności Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Od 2003 roku prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W latach 20032004 był profesorem wizytującym na ASP w Poznaniu, a od 2007  kieruje Katedrą Projektowania Przemysłowego w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Jest wykładowcą  na kierunku Inżynierii Wzornictwa Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W 2007 roku obronił na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie pracę doktorską pt. „Wzornictwo przemysłowe maszyn nowej generacji”, a od roku 2013 jest profesorem nadzw. WSSiP w Łodzi. Od roku 2014 jest prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Zrealizował ponad 130 projektów dla około 50 firm w Polsce, Szwajcarii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie nagrodzony w konkursach IF Product Design Award
i Design Preis Schweiz  a rodzina jego telefonów została włączona do stałej kolekcji  Muzeum Sztuki „Neue Sammlung” w Monachium.

 

mgr Renata Kalarus
METAFORMA Kraków

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem dr Czesławy Frejlich w 1998 roku. Specjalizuje się w projektowaniu mebli tapicerowanych. W latach 1998-2006 pracowała dla firmy IKER w Nowym Sączu, odpowiadając za jej wizerunek, budowę sieci handlowej i wdrożenia nowych produktów. W okresie współpracy z firmą IKER zrealizowała autorskie meble wypoczynkowe: Kiwi, Meltemi, Pampero, Martin.

Od 2006 roku w ramach prowadzonej przez siebie firmy METAFORMA projektuje i sprzedaje meble oraz inne elementy wyposażenia wnętrz, także na indywidualne zamówienia klienta. Jest laureatką wielu nagród, m.in. nagrody w kategorii „Odkrycie roku” w konkursie „Rzecz Doskonała 2000″ za projekt mebli Kiwi, nagrody Godło PRODECO 2006 za sofę Bibik Loft czy wyróżnienia Red Dot Award 2009 w kategorii Product Design za krzesło Comma.

Brała udział w wielu wystawach wzornictwa, m.in.: DMY Berlin (2004, 2007), „Meble – polska pasja tworzenia” w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (2004), „Italian Design on Tour” w Warszawie (2004), „Polyphony. Contemporary Polish Design”w Circulo de Bellas Artes w Madrycie (2011), “Polish Design. Design from Wielkopolska”w trakcie Salone del Mobile w Mediolanie (2012) oraz „Polskie Red Doty”w Museum of Applied Arts w Budapeszcie (2014). Pomysłodawczyni METAFORMA Cafe – miejsca praktycznego kontaktu z polskim wzornictwem — otwarcie październik 2014.

 

dr Monika Wojtaszek-Dziadusz
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Urodzona 10 czerwca 1968 roku w Krakowie. W 1988 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W 1993 roku obroniła pracą dyplomową pod kierunkiem prof. Ryszarda Otręby i st. wykł. Jana Nuckowskiego W roku 2012 uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe.

Od 1998 roku pracuje na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie, jako asystentka u prof. Jana Nuckowskiego w Katedrze Komunikacji Wizualnej.

Jest projektantem grafiki użytkowej, pracuje indywidualnie i w zespołach projektowych. Przez kilka lat pracowała w Triada Design zajmując się projektowaniem grafiki m.in. dla firm: Zelmer, Splast, HSK Data, Wesem. Ma w swoim dorobku projekty wielu serii opakowań min. na cały asortyment produktów Zelmera, loga, m.in. Szlaku Architektury Drewnianej, wydawnictw – współpracuje z wydawnictwami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Wydawnictwem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Pracując na na Wydziale Form Przemysłowych pełniła również funkcję pełnomocnika dziekana ds. wydawnictw, pracowała w zespole ds. strategii Wydziału Form Przemysłowych nad opracowaniem Strategii Wydziału Form Przemysłowych na lata 2011–2020.

Jako członek zespołu ds. Promocji Wydziału Form Przemysłowych przygotowuje projekty wydawnictw i wystaw promujących WFP – wraz z zespołem przygotowała projekt oprawy graficznej wystawy Polish Design Focus DMY International Design Festival Berlin 2013 oraz Dialog Design w Zlinie na Uniwersytecie Tomasza Baty w latach 20122013, a także co roku, od kilku lat przygotowuje wydawnictwa prezentujące dorobek studentów Wydziału.

 

phojdamgr Piotr Hojda
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Urodził się w 1984 w Krakowie.
Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest projektantem.
Współpracuje z Ergo Design oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.
Od 2012 roku jest członkiem SPFP (Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych). Jego projekty zdobyły kilka nagród, m.in. Dobry Wzór i Red Dot Product Design Award.KSZTAŁCENIE WOBEC NOWYCH WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA
(prelegenci w kolejności wystąpień)

Kształcenie w zakresie wzornictwa w Polsce i na świecie rozwija się dynamicznie. Powstawanie kolejnych specjalności, wydziałów i szkół budzi wiele emocji, a czasem także kontrowersji. Łączenie edukacji projektowej z artystyczną, techniczną, ekonomiczną, informatyczną czy humanistyczną – skutkuje tworzeniem programów, które łączą w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, zmierzając do lepszego przygotowania przyszłych absolwentów do pracy zawodowej. Sesja KSZTAŁCENIE WOBEC NOWYCH WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA ma na celu prezentację oryginalnych projektów wdrażanych przez uczelnie w Polsce i na świecie.

 

EDUCATION IN THE FACE OF NEW CHALLENGES TO CONTEMPORARY DESIGN

Education in design is developing dynamically in Poland and throughout the world. Setting up further studies, faculties, and schools raises plenty of emotions and at times even controversies. Combining design with artistic, technical, economic, ICT, and humanist education results in the development of teaching curricula that bring together knowledge and skills in various fields, aiming at a better preparation of future graduates to their professional life. The Education in the face of New Challenges to Contemporary Design Session aims at presenting original curricula applied in Polish and global schools.

prof. dr hab. Jerzy Porębski
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie

Jerzy Porębski urodził się w Warszawie w 1955 roku. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (1980) oraz Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1982), na którym od 25 lat prowadzi pracownię projektową. W 2012 otrzymał tytuł profesora. W latach 20052012 pełnił funkcję dziekana. Zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz, wystawiennictwem, projektowaniem przestrzeni publicznych i grafiką użytkową. W roku 1991 założył Towarzystwo Projektowe, które prowadzi obecnie wraz z  Grzegorzem Niwińskim. Ważniejsze realizacje Towarzystwa: Miejski System Informacji w Warszawie, wnętrza AGORY S.A., meble SLIM, meble miejskie dla Traktu Królewskiego, wiaty przystankowe dla Warszawy, informacja i meble miejskie dla Bielska-Białej, modernizacja Dworca Centralnego w Warszawie, projekt wnętrz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz polskich placówek dyplomatycznych. Jest opiekunem artystycznym miesięcznika Architektura murator. Laureat wielu nagród w Polsce i zagranicą.

 

prof. ASP Marek Liskiewicz
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Urodzony 02.20.1954 roku w Skawinie

Studia na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, dyplom w 1979 roku, 2003 tytuł doktora sztuki w dyscyplinie wzornictwo; 2008 stanowisko adiunkta; 2010 habilitacja; 2013 profesor ASP.
W latach 19992005 pełnił funkcję prodziekana WFP; kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu.

Ważniejsze projekty: Modele wersji towarowych FIATA CINQECENTO, OBR FSM; Samochód terenowy TARPAN – HONKER; Zestaw głośników – GRELTON; Fotele samochodowe, INTER GROCLIN AUTO; Fotele do samochodu POLONEZ SEDAN – FSO; Rejestrator czasu pracy RCP 7000; Maszynka do mielenia produktów spożywczych DIANA; Odkurzacze ELF, ORION, METEOR, listwa stabilizująca XP; ACAR A10, A105; Podwójny wózek typu TS; Stanowiska wystawy interaktywnej; Odkurzacz 2600; Rodzina baterii łazienkowych CYRKON; Rejestrator czasu pracy RCP M8000; Listwa zasilająca – ACAR P7; Pojedynczy wózek typu TS – SPLAST; Fototerminal I – RIVER; Regulator temperatury – ENIX; Zestaw do zmywania podłóg MIKRO – SPLAST; Elementy wyposażenia i aranżacja magazynu tkanin na WAWELU; Rodzina grzejników łazienkowych; Listwa zasilająca ACAR 55; Odkurzacze SOLARIS, SYRIUS ODYSSEY, EXPLORER; Urządzenie wspomagające naukę języków obcych ESEJ; Prasa do zestawów czyszczących; Maszynka do mielenia SYMBIO; Rejestrator czasu pracy RCP9000; Odkurzacz wodny 919; Elektroniczny zamek drzwiowy – LOCK DATA II; Wielofunkcyjny zestaw do utrzymywania czystości – SPLAST; Elementy wyposażenia i aranżacja magazynów ceramiki, mebli, metalu, broni i grafiki na WAWELU.

„Designer roku 2011” przyznany przez IWP, Warszawa

 

prof. UA Katarzyna Laskowska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Katarzyna Laskowska działa w obszarach nieustannie oddziałujących na siebie i uzupełniających się. Bada rzeczywistość na kilka sposobów. Wymierny, wyliczony, wymodelowany w realnej skali – obiekty, meble, wnętrza, scenografie wystawiennicze. Oparty na refleksji, zapisany analogowo lub cyfrowo – koncept projektu społecznego, reportaż, fotografia, tekst, konspekty wystaw. Buduje relacje między środowiskami biznesowymi, naukowymi i projektowo-artystycznymi, które skutkują projektami edukacyjnymi, nową marką czy interdyscyplinarną grupą współpracy.  Studiowała historię sztuki na Sorbonie i architekturę i wzornictwo na ASP w Poznaniu, gdzie obecnie jako Profesor prowadzi pracownię projektową i program PE-P. Kształci w zakresie projektowania, od 1995 roku na UA w Poznaniu, profesor wizytujący ITESM-CCM, Meksyk Miasto 2004. Prowadzi warsztaty projektowe m in w Zamku Ujazdowskim w Warszawie 1997,  w Design Zentrum Thuringen w Weimarze 1999,  międzynarodowe warsztaty projektowe  dla studentów  ITESM z Meksyku i ASP 2004 w Poznaniu,  LES LIEUX COMMUNS z Instytut Regional d’ Art Visuel z Fort de France 2007 w Poznaniu,  w Uniwersytecie Centro disenio-cine-television w Meksyku 2006, 2009.

Całokształt twórczości  i aktywności wokółprojektowej Katarzyny Laskowskiej jest wynikiem intelektualnych dociekań świadomego projektanta – dydaktyka, prezentuje  wartościowe formy wzornicze  i kuratorskie poddane rygorystycznym prawidłom kompozycji i funkcji.

 

prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych, który ukończyła obroną pracy magisterskiej  pod kierunkiem Prof. Antoniego Haski w Katedrze Przestrzeni i Barwy, gdzie została zatrudniona w 1972 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny a jej kierownikiem została w 1988 r. i funkcję tą pełni nadal.

W 2001 roku uzyskała tytuł profesora a w 2002 profesora zwyczajnego. Była dziekanem Wydziału Form Przemysłowych ASP dwóch kadencji: 19931996, 19961999 a oprócz tego pełniła i pełni wiele istotnych funkcji w Akademii. Szczególnie interesuje się projektowaniem barwy w zróżnicowanych przestrzeniach miejskich oraz transportem morskim. Jest autorem wielu prac naukowych oraz publikacji.

 

mgr Agnieszka Jacobson-Cielecka
School of Form, Poznań
Dyrektor programowy School of Form w Poznaniu i kierownik specjalności Domestic

W latach 20082012 dyrektor artystyczna Łódź Design Festival, dziś członek Rady Programowej Festiwalu. Kuratorka licznych wystaw polskiego designu m. in. Unpolished (razem z Pawłem Grobelnym) Polished Up, Polska Folk, Materia Prima, Just a Thing a także wystawy Common Roots of Central European Design zrealizowanej na zamówienie Design Museum Holon.

Krytyk designu, dziennikarka i publicystka. Jurorka w licznych konkursach.
Członek ciał doradczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Członek rady programowej festiwalu Designblok w Czechach.

W 2000 roku wprowadziła na rynek polską edycję Elle Decoration i do 2007 roku była jej redaktor naczelną.
Ukończyła wydział Malarstwa PWSSP (dziś ASP) w Gdańsku. Mieszka w Warszawie.
Laureatka nagród: Redaktor Naczelny Roku (Media i Marketing 2007) oraz Animator 2013 Design Alive Award.

 

dr Magda Kochanowska
Zakład Teorii i Historii Designu, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie

Z wykształcenia jest projektantem, a także autorką licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. Od 2005 roku jest związana z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt (w Zakładzie Teorii i Historii Designu). Prowadzi zajęcia na kursach licencjackim i magisterskim; są to seminaria dyplomowe, zajęcia z zakresu teorii i krytyki designu oraz najnowszej historii designu (po roku 1980). Od 2005 roku współpracuje z kwartalnikiem projektowym 2+3D.

Wykładała na Universidad Europea de Madrid, SWPS, Collegium Civitas. Doktorat obroniła w 2010 roku. Realizowała polskie i międzynarodowe projekty wystawiennicze w kraju i zagranicą. W 2014 roku była współkuratorem prezentacji polskich projektantów w Mediolanie oraz objęła funkcję kuratora prezentacji polskiego projektowania na Biennale Designu w Istambule. Od wielu lat łączy światy sztuki, designu i biznesu. W latach 20042011 była członkiem zarządu, a następnie prezesem Fundacji Sztuki Polskiej ING. Pracuje jako niezależny konsultant. Pomaga firmom nawiązywać i rozwijać współpracę z projektantami.

 

dr Michał Kracik
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Projektant wzornictwa, pedagog na WFP ASP w Krakowie, współzałożyciel firmy Exeon.

Pasjonat eksploracji kosmosu, prowadził badania w Massachusetts Institute of Technology (MIT),
w Zakładzie Aeronautyki i Astronautyki, początkowo jako stypendysta Fulbrighta, a następnie po ukończeniu doktoratu w Krakowie, odbył staż podoktorski również na MIT (Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). Obecnie adiunkt na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, gdzie prowadzi m.in. przedmiot Projektowanie dla Środowisk Ekstremalnych.

 

dr Emil Saryusz-Wolski
Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Adiunkt, kierownik Zakładu Wzornictwa w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (2004). Po dyplomie zatrudniony na macierzystej uczelni w Pracowni Ergonomii Projektowej (20042010); pracował również w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (20082011). Doktoryzował się na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie pod opieką promotorską profesora Jerzego Ginalskiego na podstawie pracy doktorskiej pt. Rodzaje i funkcje działań zespołowych w projektowaniu sprzętu rehabilitacyjnego (2010).

Zajmuje się modelami i metodami projektowania humanocentrycznego, jak również ergonomią produktu oraz propedeutyką projektowania. Prace z tych obszarów publikował w monografiach Wydawnictwach Politechniki Łódzkiej, m.in. serii Ergonomia niepełnosprawnym.