Rejestracja / Registration

Zarejestruj się / Sign Up

Opłata konferencyjna
do 20 października 2014

Uczestnicy: 200 PLN
Studenci i doktoranci: 100 PLN
Absolwenci WFP: 100 PLN
Możliwość uczestnictwa w jednym dniu: 50 PLN

 Opłata obejmuje:

- udział w sesjach i wydarzeniach towarzyszących
- poczęstunek podczas przerw
- materiały konferencyjne

Udział w bankiecie: 200 PLN


Późna opłata konferencyjna obniżona do wysokości opłaty regularnej
21-23 października 2014

Uczestnicy: 200 PLN
Studenci i doktoranci: 100 PLN
Udział w bankiecie: 200 PLN


Uroczysta kolacja odbędzie się w restauracji

Szara Kazimierz
ul. Szeroka 39, Kraków
http://www.szarakazimierz.pl/


Faktury:
bozena@projektowanieprojektantow.pl

Opłata konferencyjna, z dopiskiem „Projektowanie projektantów” powinna być dokonana przelewem bankowym na konto:

Dane do przelewu

Odbiorca
Akademia Sztuk Pięknych Im. Jana Matejki

Adres
Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków

Nr rachunku
89 1500 2282 1222 8000 1891 0000

IBAN
PL89 1500 2282 1222 8000 1891 0000

SWIFT
WBKPPLPP

Registration fee
standard registration before 20 October 2014

Regular participants: €60
Undergraduates and PhD students: €30

 The fee covers:

- participation in the sessions and events
- refreshments during the breaks
- conference materials

Gala Dinner: €60


Late registration fee lowered to regular fee
21-23 October 2014

Regular participants: €60
Undergraduates and PhD students: €30
Gala Dinner: €60


Gala Dinner will take place in

Szara Kazimierz
Szeroka 39 St., Krakow
http://www.szarakazimierz.pl/


Invoices:
bozena@projektowanieprojektantow.pl

Payment of the registration fee should be made in the form of a bank transfer. The conference fee should be paid in Polish zloty (PLN). Please add the information: „Designing Designers” 

Bank transfer details

Bank account holder
Akademia Sztuk Pieknych Im. Jana Matejki

Address
Pl. Matejki 13, 31-157 Krakow

Bank account
89 1500 2282 1222 8000 1891 0000

IBAN
PL89 1500 2282 1222 8000 1891 0000

SWIFT
WBKPPLPP

Zarejestruj się / Sign Up